Posledná aktualizácia: 15.6.5018.

Info o turnaji - https://stolnotenisovyturnaj.eu/turnaje/amateri-z-bachovej/informacie-o-turnaji

Maximálny počet hráčov na turnaji: 58. Bude sa hrať na 8 stoloch. Turnaj je pre amatérskych hráčov, nie pre registrovaných.

Keďže sa prihlásilo dosť žien, budú mať prvú časť turnaja svoju a najlepšie postúpia aj do mužského pavúka.

Podľa aktuálneho stavu by mohli byť skupiny nasledovné:

A: Adam Kulík, Boris Just, Emil Klaučo, Ladislav Antol, Miroslav Fikar, Peter Minárik, Tomáš Ledényi
B: Dušan Táborský, Jozef Jelenčiak, Martin Molnár, Matej Klaučo, Peter Benca, Roman Grom, Štefan Oravec
C: Ján Kabát, Ján Lajda, Ján Pittner, Jozef Szakáll, Ladislav Krummer, Michal Sedláček, Samuel Kulík
D: Ali Belák, Ervín Barta, Matej Fülöp, Ondrej Pastva, Peter Sedláček, Peter Szakáll, Stanislav Bauer
E: David Martinec, Marián Valent, Michal Klaučo, Peter Jurík, Richard Vanek Ml, Stanislav Štefanča, Vladimír Škandík
F: Adam Mitro, Erik Eckhardt, Ernest Kováč, Ján Baránek, Ladislav Matušek, Lubomir Svorca, Michal Pajbach, Róbert Helmeš
G: Ján Klempa, Jozef Eckhardt, Peter Struhár, Richard Vanek, Sasha Bazhaykin, Tomáš Novák, Tomáš Sklenár
H: Anna Volková, Jana Bartová, Jana Jurčeková, Jana Sedláčková, Jarka Ralbovská, Katarína Jurčeková, Mária Humená, Marta Jurenková, Michaela Fischerová

Skupiny boli vybrané tak, aby boli spoluhráči z klubov boli čo najviac porozhadzovaní a nehrali medzi sebou. Hráči z Améby sú tiež rovnomerne v skupinách.

Ženský turnaj je skupina H.

Zo skupiny postupujú najlepší 4 hráči (hráčky) do A pavúka. Ostatní hrajú B pavúka o cenu útechy.

Zaplatené Domáci

št. č meno a priezvisko miesto
1 Adam Kulík Améba
2 Ladislav Antol Modra
3 Ondrej Pastva Borinka
4 Matej Fülöp Nové Mesto nad Váhom
5 Peter Szakáll Galanta
6 Ján Lajda Šajdíkové Humence
7 Ladislav Krummer Améba
8 Miroslav Fikar Améba
9 Jarka Ralbovská Améba
10 Ján Baránek Améba
11 Jozef Jelenčiak Améba
12 Dušan Táborský Améba
13 Samuel Kulík Améba
14 Martin Molnár Bratislava
15 Michal Klaučo Bratislava
16 David Martinec Bratislava
17 Ernest Kováč Améba
18 Marta Jurenková Bratislava
19 Ján Klempa Závod
20 Tomáš Novák Ivanka pri Dunaji
21 Emil Klaučo Bratislava
22 Matej Klaučo Bratislava
23 Vladimír Škandík Rastislavice
24 Peter Sedláček Bratislava
25 Jana Jurčeková Nová Dubnica
26 Katarína Jurčeková Nová Dubnica
27 Sasha Bazhaykin Améba
28 Michɑl Pajbach Bratislava
29 Tomáš Ledényi Bratislava
30 Róbert Helmeš Šaľa
31 Erik Eckhardt Topoľčany
32 Jozef Eckhardt Topoľčany
33 Peter Minárik Topoľčany
34 Jozef Szakáll Senec
35 Peter Struhár Senec
36 Ladislav Matušek Trnovec nad Váhom
37 Boris Just Améba
38 Michal Sedláček Bratislava
39 Jana Sedláčková Bratislava
40 Lubomir Svorca Bratislava
41 Richard Vanek Ml Améba
42 Richard Vanek Améba
43 Michaela Fischerová Bratislava
44 Ervín Barta Améba
45 Jana Bartová Améba
46 Anna Volková Žiar nad Hronom
47 Štefan Oravec Žiar nad Hronom
48 Stanislav Štefanča Žiar nad Hronom
49 Mária Humená Žiar nad Hronom
50 Ján Kabát Žiar nad Hronom
51 Peter Jurík Bratislava
52 Roman Grom Bratislava
53 Tomáš Sklenár Bratislava
54 Stanislav Bauer Améba
55 Marián Valent Malacky
56 Peter Benca Malacky
57 Ali Belák Malacky
58 Ján Pittner Bratislava
59 Adam Mitro Bratislava

Náhradníci

št. č meno a priezvisko miesto
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7